The Scientific Worldview or a Cognitive Illusion?

Światopogląd naukowy czy iluzja poznawcza?

Barbara Krygier

Instytut Psychosyntezy, Centrum Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, ul. Goławicka 1, 03-550 Warszawa, Poland

Abstract

We recognize that the pollution of the biosphere is a fact. However, we should also recognize that a similar process of pollution may occur in the sphere of thought (or noosphere, as Viernadsky and Teilhard de Chardin called it). Such pollution of the mind may have tremendous consequences. In the present world we are lost in the multitude of relativistic perspectives, which do not give a coherent picture of the world. And, science is not capable of providing the coherent picture we seek. It is high time to broaden and enrich the existing perspectives (and our thinking about the world) with a cosmic perspective. It has been discussed by Russian thinkers connected with the theory called Cosmizm, such as K. Ciolkovski and W. Vernadsky.

Key words: the world view, the role of consciousness, the process of perception, neurophysiological and cosmic conditioning

Streszczenie

Zanieczyszczenie biosfery stwierdzone jest jako fakt. Lecz podobne zanieczyszczenie może występować w sferze myślowej (lub noosferze, jak nazywają ją Wiernadski i Teilhard de Chardin). To zanieczyszczenie umysłu może mieć ogromne konsekwencje. We współczesnym świecie zagubiliśmy się w wielości relatywistycznych perspektyw, które nie stanowią podstawy koherentnego obrazu świata; również nauka nie jest w stanie dostarczy nam spójnego obrazu świata. Najwyższy czas, aby poszerzyć i wzbogacić istniejące perspektywy (i nasze myślenie o świecie) o perspektywę kosmiczną. Była ona rozpatrywana w XX wieku m.in. przez rosyjskich myślicieli związanych z kierunkiem nazywanym kosmizmem, takich jak K. Ciołkowski i W. Wiernadski.

Słowa kluczowe: formowanie się światopoglądu, rola świadomości, procesy percepcji, uwarunkowania neurofizjologiczne i kosmiczne

Problemy Ekorozwoju 2(2)2007: 51-58

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)