Information/ Informacja

XXIV International Scientific Conference “System Dynamice Society”, 30-31.07.06. Dynamical Monitoring in Creating informative Basis for Permanent Development
XXIV – międzynarodowa konferencja naukowa “System Dynamice Society”, 30-31.07.06. Monitoring dynamiczny – w budowie informacyjnych podstaw trwałego rozwoju
Lesław Michnowski

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 79-81

PDF (FULL INFORMATION, IN POLISH)