Barriers in Introducing Sustainable Development

Bariery we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego

Artur Pawłowski

Lublin University of Technology, Environmental Engineering Faculty, Nadbystrzycka 40B, Lublin, Poland
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Abstract

The idea of sustainable development was established in 1987 by United Nations report. Many of the problems recognized at that time have still not been solved. The article presents the main barriers to introducing this new understanding of development (connected with moral, technical, ecological, social and political issues). In this work the focus is on moral issues which are the basis for other groups of problems connected with sustainable development.

Key words: sustainable development, environmental ethics, human responsibility, environmental threats, philosophy of technology

Streszczenie

Koncepcję rozwoju zrównoważonego wypromowano w 1987 r. Zarysowane wówczas problemy, w dużej mierze nie zostały jednak rozwiązane. Artykuł wskazuje podstawowe bariery we wdrażaniu nowej wizji rozwoju odnoszące się do poszczególnych płaszczyzn rozwoju zrównoważonego (moralnej, ekologicznej, technicznej, ekonomicznej, prawnej, społecznej i politycznej). Szczególną uwagę poświęcono przy tym moralnym uwarunkowaniom, które stanowi punkt zaczepienia dla wszystkich innych grup problematycznych związanych z rozwojem zrównoważonym.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, etyka środowiskowa, odpowiedzialność, zagrożenia środowiskowe, filozofia techniki

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 59-65

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)