Axiological Associations of the Notion of Sustainable Development

Aksjologiczne filiacje zrównoważonego rozwoju

Rober Piotrowski

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra, Poland
E-mail: rzpiotro@uw.edu.pl

Abstract

Basic axiological associations of the notion of sustainable development are analysed from two perspectives: anthropocentric and ecocentric. Some difficulties in establishing and implementing fully-fledged environmental ethics are also emphasised.

Key words: sustainable development, ecological ethic, ecophilosophy, anthropology, ecology

Streszczenie

W artykule analizuje się podstawowe filiacje aksjologiczne pojęcia zrównoważonego rozwoju w dwu aspektach: antropocentrycznym i ekocentrycznym. Podkreśla się niektóre trudności w tworzeniu i realizacji pełnej etyki ekologicznej.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, etyka ekologiczna, antropologia, ekofilozofia, ekologia

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 35-39

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)