Comparison and Assessment of Factors Affecting the COVID-19 Vaccination in European Countries

Porównanie i ocena czynników wpływających na szczepienia przeciw COVID-19 w krajach europejskich

Serhii Kozlovskyi*, Daria Bilenko**1, Mykhailo Kuzheliev**2,
Natalya Ivanyuta***, Vira Butenko****, Ruslan Lavrov*****

*Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics,
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
E-mail: s.kozlovskyy@donnu.edu.ua, ORCID: 0000-0003-0707-4996
**Department of Finance named after L.l. Tarangul,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine
1E-mail: belenkodaria1@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6220-8101
2E-mail: nni_fbs@ukr.net, ORCID: 0000-0002-7895-7879
***Department of Civil, Labour and Social Security Law, Donetsk Law Institute
 of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Mariupol, Ukraine
E-mail: natalaivanuta9@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9177-9280
****Department of Economic Theory, National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
E-mail: butenkovera@nubip.edu.ua, ORCID: 0000-0001-8814-9392
***** Department of Finance, Accounting and Taxation,
PHEI European University, Kyiv, Ukraine
E-mail: lavrus2017@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9655-4467

Abstract

The Covid-19 spread has become a major challenge for humanity in the last decade. It was believed that the Covid-19 vaccine development would have to end the pandemic. On the contrary, society has faced a new challenge which is that there are both countries that cannot afford to purchase the Covid-19 vaccine and inhabitants who do not trust new vaccine. Without adequate Covid-19 vaccination level, the global pandemic is not going to end. The object of this study is factors affecting the vaccination Covid-19 in European countries. The subject of the study is the statistical analysis methods to compare and assess of factors affecting the vaccination Covid-19 in European countries. The aim of the study is to find out which concerns about vaccination are more important and have an impact on the Covid-19 vaccination level in European countries. It is examined six factors; three of them relate to the government vaccine administration, the other three are about a public opinion on Covid-19 vaccination. The analysis is carried out in 22 European countries. The result of the study allows to state that public opinions factors are more important in pandemic and have more impact on the vaccination rate.

Key words: Covid-19 (Coronavirus) pandemic, government vaccine administration, public opinions, regression data analysis

Streszczenie

Rozprzestrzenianie się Covid-19 stało się głównym wyzwaniem dla ludzkości. Wydawało się, że opracowanie szczepionki przeciw Covid-19 zakończy pandemię. Tymczasem społeczeństwa stanęły przed nowym wyzwaniem polegającym na tym, że są zarówno kraje, których nie stać na zakup szczepionki Covid-19, jak i mieszkańcy krajów, które na nią stać, a którzy nie ufają nowym szczepionkom. Bez odpowiedniego poziomu szczepień przeciwko Covid-19 globalna pandemia szybko się nie skończy. Przedmiotem badań są czynniki wpływające na szczepienia Covid-19 w krajach europejskich. Wykorzystano metody analizy statystycznej w celu porównania i oceny czynników wpływających na szczepienie Covid-19 w krajach europejskich. Celem badania jest ustalenie, które obawy dotyczące szczepień są ważniejsze i mają wpływ na poziom szczepień Covid-19. Bada się sześć czynników; trzy z nich dotyczą rządowego systemu podawania szczepionek, pozostałe trzy dotyczą opinii publicznej na temat szczepień przeciwko Covid-19. Analiza prowadzona jest w 22 krajach europejskich. Wynik badania pozwala stwierdzić, że czynniki opinii publicznej w przypadku pandemii odgrywają największą rolę i mają większy wpływ na wskaźnik szczepień.

Słowa kluczowe:  Pandemia Covid-19 (koronawirusa), rządowy system podawania szczepionek, opinie publiczne, analiza danych regresyjnych

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 26-33

DOI: 10.35784/pe.2021.2.03

PDF (FULL PAPER)