Bhopal Disaster Gas Victims’: Trauma Before & During the COVID-19 Pandemic

Ofiary katastrofy gazowej w Bhopalu: trauma przed i podczas pandemii COVID-19

Monalisha Mandal1, Md. Mojibur Rahman2

Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, Jharkhand, 826004, India
1E-mail: monalishamandal2015@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6765-643X
2E-mail: mrahmanelt@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8454-0981

Abstract

Many studies, reports, books, narratives, and surveys have focused on the disputable picture of the sustainable development of victims of the Bhopal Gas Disaster to understand the trauma, faced by the victims and survivors before and during the COVID-19 period. Traumatic accidents fundamentally shatter the time-based experience of humans between the present and the past. The poisonous night not only had an intense effect on their way of life, but also had an acute impact on their understanding of how to deal with problems. However, another whammy COVID-19 makes their lives more traumatized, unsustainable, and also the victims of another catastrophe. The researchers of the present study have attempted to focus on the traumatic conditions and lessons faced by the Bhopal Gas Victims. In short, the present study puts the focus on the disputable record of sustainable development of the Bhopal Gas Victims in duration, from 1984 to the COVID-19 period, through an analysis of different studies.

Key words: disputable, sustainable development, Bhopal gas victims, COVID-19, trauma

Streszczenie

Wiele badań, raportów, książek, narracji i ankiet skupiało się na kontrowersyjnym obrazie ofiar katastrofy gazowej w Bhopalu, aby zrozumieć traumę, z jaką borykają się ofiary i osoby, które przeżyły, przed iw trakcie okresu COVID-19. Traumatyczne wypadki zasadniczo niszczą doświadczenie ludzi między teraźniejszością a przeszłością. Trująca noc nie tylko wywarła ogromny wpływ na ich styl życia, ale także znacząco wpłynęła na ich zrozumienie, jak radzić sobie z problemami. Jednak kolejna katastrofa w postaci COVID-19 sprawia, że ​​ich życie staje się jeszcze bardziej traumatyczne i niezrównoważone. Naukowcy biorący udział w niniejszym badaniu podjęli próbę skupienia się na traumatycznych stanach i lekcjach, z jakimi borykają się ofiary katastrofy gazowej z Bhopalu. Analizujemy kontrowersyjny zapisu rozwoju ofiar katastrofy gazowej z Bhopalu w okresie od 1984 do epidemii COVID-19.

Słowa kluczowe: niepewność, zrównoważony rozwój, ofiary katastrofy gazowej w Bhopalu, COVID-19, trauma

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 51-57

DOI: 10.35784/pe.2021.2.06

PDF (FULL PAPER)