Sociology and Sustainable Development. The Most Important Areas of Interdisciplinary Research

Socjologia i rozwój zrównoważony. Najważniejsze obszary badań interdyscyplinarnych

Paweł Rydzewski

Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@umcs.pl
Researcher ID: A-1562-2019, ORCID: 0000-0002-8144-6340

Abstract

Sociology and sustainable development share many interesting areas of inquiry that offer the potential for closer cooperation between these two disciplines. The aim of the article is to examine the connections between them. The article considers the most promising areas; i.e, environmental issues (environmental sociology), quality of life (which is the key issue for the social pillar of sustainable development), and poverty (poverty eradication is the primary goal of the UN sustainable development agenda). It seems, however, that the cooperation between sociology and sustainable development has stopped at the stage of potential interdisciplinarity.

Key words: sociology, sustainable development, quality of life, poverty, environmental sociology, interdisciplinarity

Streszczenie

Między socjologią i zrównoważonym rozwojem istnieje wiele ciekawych wspólnych obszarów badań potencjalnie nadających się do ściślejszej współpracy. Celem artykułu jest pokazanie tych powiązań. W tekście wzięto pod uwagę obszary najbardziej obiecujące: sprawy związane ze środowiskiem (socjologię środowiskową), problematykę jakości życia (kluczowe zagadnienie dla społecznego filaru zrównoważonego rozwoju) i problematykę ubóstwa (likwidacja ubóstwa to podstawowy cel ONZ-owskich planów zrównoważonego rozwoju). Wydaje się jednak, że jak do tej pory współpraca między socjologią i zrównoważonym rozwojem zatrzymała się na stadium potencjalnej interdyscyplinarności.

Słowa kluczowe: socjologia, rozwój zrównoważony, jakość życia, ubóstwo, socjologia środowiskowa, interdyscyplinarność

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 123-131

DOI: 10.35784/pe.2021.1.13

PDF (FULL PAPER)