Determinants of COVID-19 Death Rate in Europe: Empirical Analysis

Czynniki wpływające na śmiertelność z powodu COVID-19 w Europie: analiza empiryczna

Serhii Kozlovskyi*, Daria Bilenko**,
Oleksandr Dluhopolskyi***, Serhii Vitvitskyi****,
Olha Bondarenko*****, Oleksandr Korniichuk******

*Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
E-mail: s.kozlovskyy@donnu.edu.ua, ORCID: 0000-0003-0707-4996
**Department of Finance named after L.l. Tarangul, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine
E-mail: belenkodaria1@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6220-8101
***Department of Economics and Economic Theory, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine
E-mail: dlugopolsky77@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2040-8762
****Department of Legal Disciplines, Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kryvyi Rih, Ukraine
E-mail: vitvitskyi_ss@ukr.net, ORCID: 0000-0002-4884-1883
*****Department of Civil, Labor Law and Social Security Law, Donetsk Law Institute of the Ministry of  Internal Affairs, Mariupol, Ukraine
E-mail: olya-bondarenko@ukr.net, ORCID: 0000-0002-3361-2121
******Institute of Feed and Agriculture of Podillya National Academy
of Agrarian Sciences of Ukraine, Vinnytsia, Ukraine
E-mail: fri@mail.vinnica.ua

Abstract

At the end of 2019, the new virus called Coronavirus disease (COVID-19) spread widely from China all over the world (including Europe). Most countries in Europe at the beginning of 2020 have been quarantined. The aim of the work is to develop the system dynamics model for assessing the impact of the different factors on the COVID-19 death rate in Europe. There were tested three hypotheses about factors of reducing the COVID-19 death rate with the help of linear regression analysis. The density of the population of European countries doesn’t affect the COVID-19 death rate. Also, COVID-19 death rate does not drastically affect mortality statistics. But the level of country’s economic development is a factor of COVID-19 death rate because in high developed countries the pandemic death rate is lower, regardless of the mechanisms of the spread of the disease and its impact on human health.

Key words: COVID-19, coronavirus pandemic, death rate, economic development, GDP, regression

Streszczenie

Z końcem 2019 r. nowy wirus COVID-19 rozprzestrzenił się z Chin po całym świecie (w tym po Europie). Większość krajów europejskich wiosną 2020 r. wprowadziła powszechną kwarantannę. Celem tej pracy jest opra-cowanie modelu dynamiki systemu pozwalającego określić wpływ różnych czynników na śmiertelność z powodu koronawirusa w Europie. Za pomocą analizy regresji liniowej sprawdzono trzy hipotezy dotyczące czynników zmniejszających śmiertelność COVID-19. Jak się okazuje, gęstość zaludnienia w różnych krajach europejskich nie wpływa na śmiertelność z powodu COVID-19. Ponadto śmiertelność z powodu koronawirusa nie zwiększa w znaczący sposób ogólnych statystyk śmiertelności. Natomiast poziom rozwoju gospodarczego kraju jest już czynnikiem wpływającym na śmiertelności z powodu COVID-19, ponieważ w krajach wysoko rozwiniętych śmiertelność w wyniku pandemii jest niższa, niezależnie od mechanizmów rozprzestrzeniania się choroby i jej wpływu na zdrowie ludzi.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia koronawirusa, śmiertelność, rozwój ekonomiczny, GDP, regresja

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 17-28

DOI: 10.35784/pe.2021.1.02

PDF (FULL PAPER)