An Ecocritical Reading of T.S. Eliot: An Approach Towards Sustainable Development

Czytając T.S. Eliota: ekokrytyczna analiza z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Archana Verma, Rajni Singh

Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad-826004, India
E-mails: archanaverma773@gmail.com, rajnisingh18@gmail.com

Abstract

T.S. Eliot’s writings have always been an essential point of discussion among critics and scholars due to its di-verse range of themes and his focus on the major concerns of the modern period. Eliot was a keen observer of the great transformations which the environment has endured. The present paper is an attempt towards an ecocritical reading of Eliot’s poems. His works depict the major environmental challenges such as pollution, population, water scarcity, deforestation, and therefore could be interpreted as his step towards sustainable development. Though the concept of sustainable development has evolved recently, the need to create awareness towards the environment was felt at the time when Eliot’s writings were in progress. Hence, an eco-critical reading of Eliot’s works helps in understanding his consciousness towards the degradation of the environment and his move towards creating awareness among others.

Key words: ecocriticism, sustainable development, T. S. Eliot, environmental degradation

Streszczenie

Świat przeszedł wielkie przemiany w ciągu ostatnich kilku dekad. Pomimo wynalezienia wspaniałych technologii, które ułatwiają ludzkie życie, dzisiejszy świat zmaga się z poważnymi problemami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie, przeludnienie, niedobór wody, zagrożenia dla zdrowia, wylesianie, ubóstwo i zanik bioróżnorodności. Rosnący zakres tych problemów był przyczyną sformułowania koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ma on na celu pozostawienie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń bez uszczerbku dla obecnych potrzeb. Chociaż idea ta została opracowana niedawno, potrzeba kreowania świadomości ekologicznej pojawiła się już w czasie rewolucji przemysłowej i dwóch wojen światowych. Jako pisarz okresu powojennego prace T.S. Eliota ukazują główne wyzwania środowiskowe i mogą być również interpretowane jako krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. W tym świetle niniejszy artykuł jest próbą ekokrytycznej lektury wierszy tego autora.

Słowa kluczowe: ekokrytyka, zrównoważony rozwój, T. S. Eliot, degradacja środowiska

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 45-49

DOI: 10.35784/pe.2021.1.05

PDF (FULL PAPER)