Covid-19, Environmental Engineering and the End of the World as We Know it

Koronavirus, inżynieria środowiska i koniec świata, jaki znamy

Artur Pawłowski

Lublin University of Technology, Faculty of Environmental Engineering,ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Researcher ID: C-2649-2017, ORCID: 0000-0002-8764-1534, Scopus Author ID: 24076801000

Abstract

Covid-19 stopped the World. When all humanity is worried about their health, is there still any room for technical sciences and environmental engineering? In this work, It will be proved, that the answer is yes. Major challenges, such as climate change, are still valid. In addition, being in a quarantine still we have access to clean water and electricity. Without these goods, our lives in these conditions would be much harder. Investments in renewable energy sources are still being carried out.
Covid-19 will not bring the end of the World as such, but the end of the World as we know it. Some sectors of the economy (tourism, public transport, in particular air transport) may cease to exist and the service sector will face a deep recession. This means a gigantic economic crisis and retraction of the World development many years back.

Key words: coronavirus, Covid-19, epidemic, environmental engineering, global crisis

Streszczenie
Koronawirus zatrzymał świat. Gdy wszyscy martwią się o swoje zdrowie, czy jest tu jeszcze miejsce dla nauk technicznych i inżynierii środowiska? W tej pracy udowadniam, że tak. Główne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, są nadal aktualne. Poza tym przebywając na kwarantannie cały czas mamy dostęp do czystej wody i energii elektrycznej. Bez tych dóbr nasze życie w tych warunkach byłoby trudniejsze. Inwestycje w odnawialne źródła energii także nie uległy zatrzymaniu.
Covid-19 nie przyniesie ze sobą końca świata jako takiego, ale nastąpi koniec świata, jaki znamy. Niektóre sektory gospodarki (turystyka, transport publiczny, w szczególności lotniczy) mogą przestać istnieć, a sektor usług czeka głęboka recesja. Oznacza to gigantyczny kryzys ekonomiczny i cofnięcie rozwoju świata o wiele lat.

Słowa kluczowe:  koronawirus, inżynieria środowiska, kryzys globalny

Problemy Ekorozwoju 15(2)2020: 7-14

DOI: 10.35784/pe.2020.2.01

PDF (FULL PAPER)