Number 14(2)2019

Table of Contents

Assessment of Sustainable Development Using Cluster Analysis and Principal Component Analysis
Ocena zrównoważonego rozwoju za pomocą analizy skupień i analizy głównych składników
Magdaléna Drastichová, Peter Filzmoser

For Further Social Development, Peaceful, Safe and Useful for People
O dalszy rozwój społeczny, pokojowy, bezpieczny i korzystny dla ludzi
Wiesław Sztumski

Sustainability Challenges in Energy Use Behaviour in Households: Comparative Review of Selected Survey-based Publications from Developed and Developing Countries
Zrównoważony rozwój a zużywanie energii w gospodarstwach domowych: przegląd badań odnoszących się do krajów rozwiniętych i rozwijających się
Tore Johansson, Pedram Pirouzfar

Disadvantages Connected With the Development of Tourism in the Contemporary World and the Concept of Sustainable Tourism
Dysfunkcje rozwoju turystyki we współczesnym świecie oraz koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki
Katarzyna Podhorodecka, Anna Dudek

Social Justice and Sustainable Development
Sprawiedliwość społeczna a zrównoważony rozwój
Mayavee Singh

Looking at the Impacts of Income Inequality on Environmental Governance in China
Analiza wpływu nierówności dochodowych na zarządzanie środowiskiem w Chinach
Yao Bo Shi, Xin Xin Zhao, Chyi-Lu Jang, Chun-Ping Chang

Bioeconomy – Opportunities and Dilemmas in the Context of Human Rights Protection and Environmental Resource Management
Biogospodarka – szanse i dylematy w kontekście ochrony praw człowieka i dbałości o zasoby środowiska
Piotr Krajewski

Current Challenges of Sustainable Rural Development in Russia: Trends and Prospects
Wyzwania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Rosji: trendy i perspektywy
Aleksey Anisimov, Olga Popova, Valentina Ustyukova

The Concept of Human Needs in Sustainable Development of Cities
Teoria potrzeb ludzkich w rozwoju zrównoważonym miast
Jolanta Rodzoś

An Empirical Comparison of Environmental Behaviors in China’s Public and Private Sectors
Empiryczne porównanie zachowań prośrodowiskowych w sektorach publicznym i prywatnym w Chinach
Yu Yang, Shizhi Huang, Xingting Huang

Sustainable Development – Utopia or Implementation Possibilities
Zrównoważony rozwój – utopia czy możliwości realizacji?
Paweł Bukrejewski, Anna Latawiec, Anna Matuszewska

Implementing Sustainability in Global Supply Chain
Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw
Krishnendu Shaw

Sustainable Development versus Gender Gap – Do Women Matter
Zrównoważony rozwój a nierówne traktowanie płci – czy kobiety mają znaczenie?
Ada Domańska, Beata Żukowska, Robert Zajkowski

Deep Neural Networks for Curbing Climate Change-Induced Farmers-Herdsmen Clashes in a Sustainable Social Inclusion Initiative
Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych w ograniczaniu zmian klimatycznych związanych z konfliktem farmerów i pasterzy w ramach inicjatywy na rzecz zrównoważonej integracji społecznej
Emmanuel Okewu, Sanjay Misra, Luis Fernandez Sanz,  Foluso Ayeni, Victor Mbarika, Robertas Damaševičius

Pro-environmental Behaviours in Hotels in the Context of Sustainable Development of Tourism – Barriers to Shaping and Recommendations for Further Research
Zachowania prośrodowiskowe w hotelach w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki – bariery i rekomendacje dla dalszych badań
Marek Bugdol, Daniel Puciato, Tadeusz Borys

Health Evaluation of R&D and Transformation Functional Platform
Ocena sprawności platformy R&D i transformacji funkcjonalnej
Yuhong Cao, Jianxin You, Yongjiang Shi, Wei

Violence on the Natural Environment
Przemoc na środowisku naturalnym
Joanna Kostecka, Kevin R. Butt

Comparative Assessment and Obstacles in the Advancement of Renewable Energy in India and China
Ocena porównawcza rozwoju energii odnawialnej w Indiach i Chinach
Pankaj Kumar, Himanshu Sharma, Nitai Pal, Pradip Kumar Sadhu

Golden Age Population, Healthy Environment, Growth and Poverty: Are Malaysia Really in a Sustainable Condition?
Populacja Złotego Wieku, zdrowe środowisko, wzrost i ubóstwo: czy Malezja rozwija się w sposób zrównoważony?
Nanthakumar Loganathan, Lekha Kunju Pillai Laxman, Abbas Mardani, Dalia Streimikiene, Asan Ali Golam Hassan

Pope Francis’s Proposition of Integral Ecology
Papieża Franciszka propozycja ekologii integralnej
Krzysztof Bochenek