The REKO System in Finland: a New Model of a Sustainable Marketing Channel

System REKO w Finlandii: nowy model zrównoważonego kanału marketingowego

Barbara Szymoniuk*, Heidi Valtari**

*Lublin University of Technology, Lublin, Poland
E-mail: b.szymoniuk@pollub.pl
**University of Turku, Turku, Finland
E-mail: heidi.valtari@utu.fi

Abstract

The global trend in the development of sustainable consumption favors the creation of new marketing channels, which combine in themselves the sales and distributive functions and respect the integrated principles of sustainable development. The article presents an example of such a channel which has been very successful on the Finnish market of local and organic products. This channel, based on the activities of REKO purchasing groups, self-organized with the use of the social media, can provide an example to follow in other countries.

Key words: marketing channel, Marketing 4.0, sustainable marketing, REKO system

Streszczenie

Globalny trend rozwoju zrównoważonej konsumpcji sprzyja powstawaniu nowych kanałów marketingowych, łączących w sobie funkcje sprzedażowe i dystrybucyjne, i respektujących zintegrowane zasady zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono przykład takiego kanału, funkcjonującego z ogromnym powodzeniem na fińskim rynku produktów lokalnych i ekologicznych. Kanał ten, oparty na działalności grup zakupowych REKO, samoorganizujących się z użyciem mediów społecznościowych,  może stanowić przykład do naśladowania w innych państwach.

Słowa kluczowe: kanał marketingowy, Marketing 4.0, zrównoważony marketing, system REKO

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 103-111

PDF (FULL PAPER)