Equality of Resources, Ethical Principles and Sustainable Development

Równość zasobów, zasady etyczne i zrównoważony rozwój

Mayavee Singh

Department of Philosophy, Goa University, Goa, (Former Institution) India
E-mail: mayaveesingh@gmail.com

Abstract

A harmony between human being and natural resources are significant, but exploitation of the natural resources are not respectable in numerous sense. My main contention in this paper is that in order to save the natural resources for future generations there should be a state policy for equal distribution of natural resources, so that we can accomplish the need of the present generation and at the same time preserve the resources for future generations. This paper is an attempt to apply the Ronald Dworkin’s ethical philosophy of ambition-sensitive and endowmen-insensitive notion of distributional equality on sustainable development.

Key words: Dworkin, sustainable development, resources, equality, state

Streszczenie

Harmonia między człowiekiem a zasobami naturalnymi to kwestia niezwykle istotna, jednak eksploatacja zasobów naturalnych w wielu aspektach nie jest zrównoważona. Mój główny postulat w tym artykule jest taki, że aby oszczędzać zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń, powinna istnieć odpowiednia polityka państwa dotycząca równego podziału zasobów naturalnych, abyśmy mogli zaspokoić potrzeby obecnego pokolenia, a jednocześnie zachować zasoby dla przyszłych pokoleń. Artykuł ten jest zarazem próbą zastosowania etycznej filozofii Ronalda Dworkina w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: Dworkin, zrównoważony rozwój, zasoby, równość, kraj

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 185-190

PDF (FULL PAPER)