Environmental Virtue Ethics and Sustainability

Etyka cnót środowiskowych a zrównoważony rozwój

Dominika Dzwonkowska

Institute of Ecology and Bioethics, ul. Wóycickiego 1/3, b. 19, p. 1901, 01-938 Warsaw, Poland
E-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Abstract

In Environmental Virtue Ethics by Louke van Wensveen, the scientist puts forward an idea to link ecosystem sustainability with environmental virtues. Ecosystem sustainability is understood here as a criterion of genuine environmental virtue. On the one hand, such an idea presents an interesting theoretical postulate, since is connects morality with ecology. Thus, it can become a very powerful tool in stimulating environmental activities. On the other hand, the idea of linking environmental sustainability with aretology is a little bit problematic. Thus, the aim of the article is to analyse ecosystem sustainability as a criterion of environmental virtue.

Key words: environmental ethics, environmental virtue ethics, sustainable development

Streszczenie

W ramach etyki cnót środowiskowych pojawił się postulat, żeby powiązać cnoty środowiskowe z trwałością ekosystemów. Louke van Wensveen zaproponowała, aby trwałość ekosystemów stała się kryterium cnoty środowiskowej. Z jednej strony pomysł jest interesującym teoretycznie postulatem, przede wszystkim dlatego, że wiąże sferę moralności ze sferą działań służących ochronie środowiska. Co więcej, może stać się skutecznym narzędziem motywującym do działań na rzecz ochrony środowiska. Z drugiej strony pomysł powiązania trwałości ekosystemów z problematyką aretologiczną jest nieco problematyczny. Stąd celem artykułu jest analiza postulatu uczynienia trwałości ekologicznej kryterium cnoty.

Słowa kluczowe: etyka środowiskowa, etyka cnót środowiskowych, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 13(2)218: 139-146

PDF (FULL PAPER)