Environmental Regulation and Employment: Evaluating the Role of Water Pollution Prevention and Control Law in China

Prawo ochrony środowiska a zatrudnienie: ocena Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu i kontroli jakości wód w Chinach

Wei Yu*, Xiao Liu**

*School of Management, Nanchang University,  Nanchang, 330031, China
*Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, The Netherlands
**School of Economics & Management, Tongji University, Shanghai, 200092, China
 E-Mails: *rickychina@163.com, **yilvqingxin@163.com (corresponding author)

Abstract

In this paper, we investigate the impact of environmental regulations on employment in China. We apply a quasi-natural experiment on the revision of Water Pollution Prevention and Control Law in 2008 (WPPCL2008), and we analyze manufacturing sectors’ reaction to WPPCL2008 by using a differences-in-differences approach based on China’s thirty five sectors at the 2-digit level from 2003 to 2014. Our results show that although environmental regulations can reduce waste-water emissions, at the same time cause a decrease in employment. The results suggest that stringent environmental regulation is not cost free. Furthermore, this finding contradicts the popular view that the effect of Chinese legislation enforcement is insignificant.

Key words: environmental regulation; differences-in-differences; employment; Water Pollution Prevention and Control Law (WPPCL)

Streszczenie

W tym artykule analizujemy wpływ środowiskowych regulacji prawnych na zatrudnienie w Chinach. Przygotowaliśmy eksperyment odnoszący się do poprawionej Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniom wody i kontroli jakości wód z 2008 r. (WPPCL2008) i przeanalizowaliśmy reakcję na zmienione prawo ze strony sektora produkcyjnego korzystając z metody DID (differences-in-differences), uwzględniając 35 sektorów występujących w Chinach i 2-cyfowy poziom pomiędzy 2003 a 2014 r. Otrzymane rezultaty pokazują, że surowe regulacje środowiskowej nie są wolne od kosztów. Co więcej, okazuje się, że są one sprzeczne z poglądem, że chińskie prawodawstwo jest nieistotne.

Słowa kluczowe: prawo ochrony środowiska, DID, zatrudnienie, Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczeniom wody i kontroli jakości wód

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 7-16

PDF (FULL PAPER)