Choice Behavior for Intelligent Vehicle: Factors and Relationships

Uwarunkowania wyboru inteligentnego pojazdu: czynniki i powiązania

Yuhong Cao*, Wei Hu**

*School of Management, Shanghai University, Shanghai, 200444, China
**Corresponding Author, Anhui Cadre Institute of Economics Management, Hefei, 230008, China
E-mail: angelcaoniuniu@sina.com

Abstract

Intelligent vehicle considered to be the trend of future vehicle for its ecological environment protect and energy conservative feature. The high cost and imperfect technology of it result however in the disinclination of consumers and developers. In this paper, we studied the factor relationships of intelligent vehicle choice behavior between intelligent vehicle manufacturing enterprises, consumers and intelligent vehicle products by constructing Structural Equation Modeling (SEM). The empirical results shows that, Government should help to improve the performance of intelligent vehicle, and they should strengthen consumers’ cognition of intelligent vehicle and encourage them to purchase, which will stimulate vehicle manufacturing enterprises’ enthusiasm for developing.

Key words: intelligent vehicle; choice behavior; SEM; factors analysis

Streszczenie

Inteligentne pojazdy uważane są za przyszłość motoryzacji z uwagi na ochronę środowiska i oszczędność energii. Wysoki koszt i wciąż niedoskonała technologia powodują jednak niechęć ze strony konsumentów i deweloperów. W niniejszym artykule przeanalizowaliśmy czynniki dotyczące wyboru inteligentnego pojazdu między ich producentami, konsumentami i produktami, wykorzystując modelowanie równań strukturalnych (SEM). Wyniki empiryczne pokazują, że rząd powinien przyczynić się do poprawy wydajności inteligentnego pojazdu, a także powinien upowszechnić u konsumentów informacje odnoszące się do inteligentnego pojazdu i zachęcić do jego zakupu, co przyczyni się do znaczącego rozwoju przedsiębiorstw produkujących takie maszyny.

Słowa kluczowe: inteligentny pojazd, SEM, zachowanie zarządzające wyborem, analiza czynników

Problemy Ekorozwoju 13(2)2018: 165-176

PDF (FULL PAPER)