Problems in the Accomplishment of Solar and Wind Energy in India

Problemy z pozyskiwaniem energii słonecznej i wiatrowej w Indiach

Himanshu Sharma, Pankaj Kumar, Nitai Pal*, Pradip Kumar Sadhu

Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, Jharkhand, India-826004
*Corresponding author E-mail: pal.n.ee@ismdhanbad.ac.in

Abstract

This article focuses on the current energy status and the obstacles related to the development of solar and wind capacity in India. The fast growing demand of electricity exerts huge pressure on the conventional energy sources. Due to the intermittent nature of irradiation and wind velocity, hybrid grid structure is more preferable in the present scenario. The use of alternative energy sources like solar and wind is the measure, which helps to attain eco-friendly, green environment. It decreases the dependency on fossil fuel energy for the highly populated country like India. Elimination of the hurdles discussed in the article works serves as a catalyst for the sustainable development of the country. The proposed paper deals with the problems which need to be solved in order to accomplish the solar wind energy project planned by the government of India.

Key words: solar energy, wind energy, barriers, renewable energy

Streszczenie

Artykuł przedstawia obecną sytuację i problemy odnoszące się do rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej w Indiach. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oznacza wzrost wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii. Z uwagi na nieregularny poziom nasłonecznienia i zmienną siłę wiatru preferowana jest obecnie hybrydowa struktura sieci energetycznej. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii prowadzi w kierunku powstania proekologicznego zielonego środowiska. Zmniejszeniu ulega poziom uzależnienia od paliw kopalnych, co jest istotne w krajach o wysokim poziomie zaludnienia, takich jak Indie. Eliminacja nadal występujących przeszkód to znaczący krok w kierunku rozwoju zrównoważonego tego kraju. Artykuł omawia problemy, które stoją na drodze do planowanego przez rząd Indii zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Słowa kluczowe: energia słoneczna, energia wiatrowa, bariery, odnawialne źródła energii

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 41-48

PDF (FULL PAPER)