Filial Churches as a Sustainable Development Constituent

Kościoły filialne jako element zrównoważonego rozwoju

Aleksandra Repelewicz

Politechnika Częstochowska, ul. Akademicka 3, 42-200 Częstochowa, Poland
E-mail: arepelewicz@bud.pcz.czest.pl

Abstract

The catholic social sciences have always been associated with the idea of sustainable development. This is affirmed by the numerous writings of John Paul II and nowadays, emphasised in the speeches of Pope Francis. The paper considers the environmental aspects of the filial churches functioning. It investigates wheter they fit with the idea of sustainable development. Considerations are carried with particular reference to the thirteen filial churches in Zawierciański pastoral district of the Archdiocese of Czestochowa, Poland.

Key words: filial churches, sacral buildings, sustainable development

Streszczenie

W nauczaniu społecznym kościoła katolickiego zawsze można było zauważyć silne powiązania z ideą zrównoważonego rozwoju. Dowodem na to jest wiele pism Jana Pawła II, a obecnie szczególnie liczne wypowiedzi na ten temat papieża Franciszka. Biorąc za punkt wyjścia te rozważania teoretyczne autorka analizuje ekologiczne aspekty funkcjonowania kościołów filialnych, badając jak obiekty te pasują do idei zrównoważonego rozwoju. Zagadnienie zostało omówione na przykładzie trzynastu kościołów filialnych zawierciańskiego okręgu duszpasterskiego archidiecezji częstochowskiej.

Słowa kluczowe: kościoły filialne, budynki sakralne, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 13(1)2018: 139-144

PDF (FULL PAPER)