Where Science Fails, Outdated Religion Provides Clues

Gdzie nauka zawodzi, niemodna religia daje szansę

Venkatesh G.

Department of Engineering and Chemical Sciences, Karlstad University, Sweden E-mail: Venkatesh.govindarajan@kau.se

Abstract

Solutions to challenges, and answers to questions are often to be found in what we normally overlook, downplay and reject and deny. The Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you of the Holy Bible refers to seeking there where one normally would not expect to find anything. The caste-system which prevailed in ancient Hindu society (and still does, though not as prominently as before) does have some hidden lessons for the modern Hindu (in India or in the wider Indian diaspora), which could be very valuable for sustainable development.

Key words: science, religion, Holy Bible, Hindu caste-system, sustainable development

Streszczenie

Rozwiązania problemów i odpowiedzi na pytania można  odnaleźć w tym, co się zwykle pomija, odrzuca, lub czemu zaprzecza. Wskazania Pisma Świętego Proście, a będzie wam; szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam odnoszą się do poszukiwań tam, gdzie zwykle nie spodziewamy się niczego znaleźć. Także system kastowy, który przeważał w starożytnym społeczeństwie hinduskim (i nadal odgrywa istotną role, choć mniejszą niż niegdyś) zawiera ukryte przesłanie dla współczesnych Hindusów (w Indiach lub szerzej w diasporze indyjskiej), które są niezwykle wartościowe z perspektywy rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: nauka, religia, Pismo Święte, Hinduski system kastowy, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 119-122

PDF (FULL PAPER)