Understanding Farmers’ Adoption Decisions for New Cash Crops: Evidence from Xishuangbanna in Tropical China

Uwarunkowania zainteresowania rolników nowymi uprawami komercyjnymi: przykład rejonu Xishuangbanna w Chinach

Le Zhang*, Yasuyuki Kono**, Xiaobo Hua***, Lin Zheng*, Rui Zhou****

*School of Geography and Environment, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China
**Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto 6068501, Japan
***Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University, Kyoto 6068501, Japan
****Institute for Urban Studies, Shanghai Normal University, Shanghai 200433, China
E-mails: *zhangle9527@gmail.com,**huaxiaobo1988@gmail.com

Abstract

On a global basis, cash cropping is usually identified as an important enterprise undertaken by farmers to increase incomes. However, the responses of farmers to these new enterprises vary greatly. Through a case study of a Dai village in Xishuangbanna, China, this paper examines how farmers make decisions about adopting new cash crops by focusing on the farm economy and land conditions. The results show that farmers did not adopt watermelons due to poor irrigation and accessibility conditions, and then they did not adopt bananas due to a transient collapse of banana market, induced by a rumor suggesting that eating bananas causes cancer. Consequently, although these non-adopters benefited from commercial exchanges with external businessmen in terms of ecological experiments and management diversification, and leasing lowlands to external businessmen is a livelihood choice that is based on the outcome of the farmer’s trade-off between profitability and risk, they missed opportunities to substantially increase incomes through cash cropping, as evidenced by the success of the farmers who adopted the cash crops. These findings suggest that the government ought to design tailored extension programs for villages, implement efficient refutation strategies to prevent rumor-induced market collapse and promote extension services as early as possible in the initial stages of transition to cash cropping.

Key words: land use, crop choice, livelihood transition, tropical agriculture, farmland leasing

Streszczenie

Patrząc z perspektywy globalnej za uprawy komercyjne uznaje się istotne działania podejmowane przez rolników w celu zwiększenia swoich dochodów.  Jednakże zainteresowanie rolników nowymi rozwiązaniami jest bardzo zróżnicowane. Niniejszy artykuł na przykładzie doliny Dai w należącym do Chin rejonie Xishuangbanna pokazuje jakie czynniki finansowe i środowiskowe wpływają na podjęcie przez rolników decyzji odnoszących się do nowych upraw komercyjnych. Otrzymane wyniki pokazują, że za odrzuceniem arbuzów stały ograniczone możliwości nawadniania i ograniczony dostęp, a za odrzuceniem bananów chwilowe załamanie rynku zbytu tych owoców, związane z szerzącą się pogłoską, jakoby konsumpcja bananów mogło być przyczyną nowotworów.Konsekwentnie, chociaż rolnicy odrzucający nowe uprawy korzystali z wymiany handlowej z zewnętrznymi przedsiębiorcami pod kątem eksperymentów ekologicznych i dywersyfikacji zarządzania, a ponadto biorąc pod uwagę, że przeznaczanie pól dla zewnętrznych przedsiębiorców jest decyzją opartą na ocenie możliwych zysków i strat, ci rolnicy stracili szansę na znaczące zwiększenie przychodów z upraw komercyjnych. Pokazuje to przykład rolników, którzy jednak zdecydowali się na nowe uprawy. Uzyskane rezultatu wskazują, że rząd powinien przygotować dostosowane do potrzeb rolników programy i strategie odnoszące się do tych zagadnień.

Słowa kluczowe: zagospodarowanie terenu,wybór uprawy, przekwalifikowywanie, rolnictwo tropikalne, leasing pól uprawnych

Problemy Ekorozwoju 12(2)2017: 99-108

PDF (FULL PAPER)