Sustainable Development in the Context of the Integral Approach of the Human Person Guido Gatti

Zrównoważony rozwój w kontekście moralnego ujęcia osoby ludzkiej Guido Gattiego

Jakub Bartoszewski*, Bartłomiej Skowroński**, Peter Papšo***

*Department of Pedagogy and Social Work of State University of Applied Sciences in Konin, Poland
E-mail: jakub.bartoszewski@konin.edu.pl
**University of Warsaw, Poland
E-mail: b.skowronski@uw.edu.pl
***Department of Social Work faculty of Education Matej Bel University, Slovakia
E-mail: peter.papso@umb.sk

Abstract

In the proposed article we undertook the analysis of the question connected with the idea of moral personality in the study by Guido Gatti and its correlation with the sustainable development. The fundamental element of our research was to indicate that there is an interdependence between the dynamics of moral development and moral personality which, in consequence, leads to the idea of sustainable development as a condition sine qua non of the order in the life of man.

Key words: Guido Gatti, moral personality, moral person, education

Streszczenie

W proponowanym artykule pojęliśmy analizę zagadnienia związanego z koncepcją osobowości moralnej w badaniach Guido Gattiego i jej korelacji ze zrównoważonym rozwojem. Podstawowym elementem naszych poszukiwań było wskazanie, iż istnieje zależność między dynamiką rozwoju moralnego a osobowością moralną, co w konsekwencji prowadzi do idei zrównoważonego rozwoju jako warunku sine qua non porządku w życiu człowieka.

Słowa kluczowe: Guido Gatti, osobowość moralna, osoba moralna, wychowanie

Problemy Ekorozwoju 12(1)2017: 117-121

PDF (FULL PAPER)