Social Responsibility, Internal Governance and Manufacturing Growth

Odpowiedzialność społeczna, zarządzanie wewnętrzne a wzrost produkcji

Yuhong Cao*, Jianxin You**, Yongjiang Shi***, Wei Hu****

* School of Management, Shanghai University, Shanghai, 200444, China, Institute for Manufacturing, University of Cambridge, CB3 0FS Cambridge, UK
E-mail: angelcaoniuniu@sina.com; caoyuhong@shu.edu.cn
** School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai, China; School of Management, Shanghai University, Shanghai, 200444, China
E-mail:yjx2256@tongji.edu.cn
*** Institute for Manufacturing, University of Cambridge, CB30FS Cambridge, UK,
E-mail: ys@eng.cam.ac.uk
****Anhui Cadre Institute of Economics Management,Hefei, 230008, China
E-mail (Correspinding Author): E-mail:736585318@qq.com

Abstract

This article presents a structural equation model for exploring the impact of social responsibility, which been divided into responsibility for the internal stakeholder and responsibility for the external stakeholder, as well as internal governance on Chinese manufacturing growth on the basis of data collected from 500 manufacturing enterprises in the East region of China. Our results show that both social responsibility and internal governance have a positive impact on manufacturing growth and promote sustainable development in manufacturing. In addition, social responsibility has a positive impact on internal governance, and the internal governance plays a partial intermediary role in the impact of social responsibility on manufacturing growth. These findings signify that it is important for Chinese Manufacturing to undertake Social Responsibility, and it can provide a beneficial guidance for Chinese Manufacturing Growth and help strengthen the competitive advantage of manufacturing industry.

Key words: social responsibility; internal governance; manufacturing growth; structural equation model

Streszczenie

Artykuł przedstawia model równania strukturalnego odnoszący się do społecznej odpowiedzialności, wyróżniając w jej ramach odpowiedzialność za wewnętrznego oraz zewnętrznego akcjonariusza i wewnętrzne zarządzanie w kontekście wzrostu produkcji w Chinach, w oparciu o informacje uzyskane z 500 firm pochodzących ze wschodniej części kraju. Przeprowadzona analiza pokazuje, że zarówno społeczna odpowiedzialność, jak i wewnętrzne zarządzanie, mają pozytywny wpływ na wzrost produkcji i promocję zrównoważonego wytwarzania. Ponadto społeczna odpowiedzialność ma pozytywny wpływ na wewnętrzne zarządzanie, a w oddziaływaniu społecznej odpowiedzialności na wzrost produkcji, wewnętrzne zarządzane odgrywa po części rolę pośrednika. Uzyskane rezultaty wskazują, że społeczna odpowiedzialność jest ważna, może pełnić rolę dobrego doradcy w kontekście wzrostu chińskiej produkcji i pomóc w zwiększeniu konkurencyjnej przewagi dla przemysłu wytwórczego. 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność społeczna, zarządzanie wewnętrzne, wzrost produkcji, model równania strukturalnego

Problemy Ekorozwoju 12(1)2017: 41-54

PDF (FULL PAPER)