Agriculture vs. Alleviating the Climate Change

Rolnictwo a łagodzenie zmian klimatu

Grażyna Żukowska*, Magdalena Myszura*, Stanisław Baran*, Sylwia Wesołowska*, Małgorzata Pawłowska**, Łukasz Dobrowolski***

* Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
** Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Lublin University of Technology, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-618 Lublin, Poland
*** Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Bogdanka, 21-013 Puchaczów, Poland
E-mail (corresponding author): grazyna.zukowska@up.lublin.pl

Abstract

Climate changes related to the greenhouse gas emissions (GHG) are seen as one of the major threats to sustainable human development. The agricultural sector is responsible for about 13.7% of global greenhouse gas emissions, therefore the action must be undertaken, which would have to reduce the GHG emissions from agriculture and/or adaptation of agricultural production to the new conditions, so that the productivity of the sector, i.e. agriculture, is not diminished.

The Climate-Smart Agriculture is a viable alternative. This term should be understood as targeting the agricultural practices to reduce its negative impact on the environment, and consequently also on the climate. Two strategies are used in the process of climate-friendly agriculture management, noting that agricultural practices can mitigate the climate changes (reduction of GHG emissions), or adapting agriculture to the already noticeable changes (development of soil and water quality, sustainable agronomy, animal breeding, or crop rotation).

Key words: agriculture, climate, Climate-Smart Agriculture, greenhouse gases

Streszczenie

Zmiany klimatu, związane z emisją gazów cieplarnianych (GHG), są postrzegane jako jedno z najważniejszych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju ludzkości. Sektor rolny odpowiedzialny jest za około 13,7 % światowej emisji gazów cieplarnianych, dlatego należy podjąć działania, które miałyby na celu ograniczenie emisji GHG z rolnictwa i/lub dostosowanie produkcji rolniczej do nowych warunków, tak aby produktywność sektora, jakim jest rolnictwo nie zmniejszała się.

Realną alternatywę stanowi rolnictwo przyjazne klimatowi (Climate-Smart Agriculture). Przez to pojęcie rozumie się ukierunkowanie praktyk rolniczych na zmniejszenie jego negatywnego wpływu na środowisko, a w konsekwencji także na klimat. W sposobie zarządzania rolnictwa przyjaznego klimatowi wykorzystuje się dwie strategie działania, zauważając, że praktyki rolnicze mogą łagodzić zmiany klimatu (zmniejszenie emisji GHG),  lub dostosować rolnictwo do już zauważalnych zmian (kształtowanie jakości gleb i wód, zrównoważona agrotechnika i hodowla zwierząt czy zmianowanie upraw).

Słowa kluczowe: rolnictwo, klimat, rolnictwo przyjazne klimatowi, gazy cieplarniane

Problemy Ekorozwoju 11(2)2016: 67-74

PDF (FULL PAPER)