BOOK REVIEWS/ RECENZJE 2016(1)

Stefan Kozłowski, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005

Abstract

Another publication of prof. Kozłowski is an very comprehensive compendium of knowledge about sustainable development, unique on the Polish publishing market.

Streszczenie

Kolejna publikacja prof. Kozłowskiego to wyjątkowo obszerne kompendium wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, unikalne na polskim rynku wydawniczym.

Problemy Ekorozwoju 1(1)2016: 58

PDF (FULL REVIEW, IN POLISH)