Sustainable Development versus Prospecting and Extraction of Shale Gas

Zrównoważony rozwój a poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego

Aneta Duda*, Justyna Gołębiowska**, Agnieszka Żelazna**

*Department of Teaching Methods and Strategies, Lublin University of Technology, Lublin, Poland
**Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Lublin, Poland
E-mails: a.duda@pollub.pl, a.zelazna@wis.pol.lublin.pl, j.golebiowska@wis.pol.lublin.pl

Abstract

Energy issues are very important for our civilization. Taking into account the perspective of sustainability a lot of attention is devoted to the sources of primary Energy characterized with low emission. Among them shale gas has gained in importance as the primary energy source.

The paper presents the role of shale gas in the implementation of the main paradigm of sustainable development, i.e. the intergenerational equity. As the reference, the necessity of implementing water intakes monitoring has been pointed out.

Key words: sustainable development, shale gas, water pollution

Streszczenie

Kwestie energetyczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju współczesnej cywilizacji. Patrząc z perspektywy zrównoważoności poszukuje się niskoemisyjnych źródeł energii, wśród nich coraz więcej uwagi poświęcając gazowi łupkowemu.

W niniejszym artykule przedstawiono role jaką może odegrać gaz łupkowy w realizacji głównego paradygmatu zrównoważonego rozwoju sprawiedliwości międzygeneracyjnej. Wśród zaleceń zwrócono uwagę na potrzebę monitoringu zanieczyszczeń ujęć wodnych.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, gaz łupkowy, zanieczyszczenie wody

Problemy Ekorozwoju 11(1)2016:177-180

PDF (FULL PAPER)