Roshwald’s Philosophy of Care – the Creative Nature of the Concern (Implications for Sustainable Development)

Roshwaldowska filozofia troski – twórczy charakter troski (implikacje dla zrównoważonego rozwoju)

Jakub Bartoszewski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Przyjaźni 1, 62-508 Konin, Poland
E-mail: aquin@interia.pl

Abstract

The article considers issues connected with Professor Mordecai Roshwald’s philosophical and anthropological thought. It presents important elements of the philosophy of care, focusing on its fundamental concepts such as: appeal, dignity, being-with-you, and being-with-we. It is postulated that these elements may be employed to serve ​​the idea of sustainable development. This has been done on the example of the so-called participation: a. social participation, b. mechanisms for citizen participation.

Key words: Mordecai Roshwald, philosophy of care, appeal, dignity, being-with-you, being-with-we, participation, social participation, mechanisms for citizen participation

Streszczenie

W proponowanym artykule podjęto zagadnienie związane z problematyką filozoficzno-antropologiczną profesora Mordeciaia Roshwalda. Przedstawiono nośne elementy filozofii troski wskazując na jej podstawowe zagadnienia jak: apel, godność, bycie-z-ty, czy bycie-z-my. Jednocześnie postuluje się, że omówione elementy mogą w swej strukturze posłużyć idei zrównoważonego rozwoju, dokonano tego na przykładzie tzw. partycypacji: a. partycypacji społecznej, b. mechanizmów partycypacji obywatelskiej. 

Słowa kluczowe: Mordecai Roshwald, filozofia troski, apel, godność, bycie-z-ty, bycie-z-my, partycypacja,  partycypacja społeczna, mechanizmy partycypacji obywatelskiej

Problemy Ekorozwoju 10(2)2015: 151-157

PDF (FULL PAPER)