Environmental Regulations and Industrial Performance Evidence from the Revision of Water Pollution Prevention and Control Law in China

Regulacje środowiskowe i wskaźniki ekonomiczne wynikające z nowelizacji prawa odnoszącego się do kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu wód w Chinach

Wei Yu*, Qiang Chen**

School of Economics & Management, Tongji University, Shanghai 200092, China
E-Mails: *rickychina@163.com,  **chenqiang@tongji.edu.cn

Abstract

Stringent environmental regulations are urgently needed as China’s environmental pollution is increasingly become an important issue both domestically and internationally. Based on a natural experiment of water pollution prevention and Control Law’s revision in 2008(WPPCL2008), this study investigates the effects of environmental regulatory policy on industry in China by using the industrial sectors’ data from 2003-2011. The results show that the WPPCL2008 significantly increases the total labor productivity, but has no ROA-inducement effect for water pollution-intensive sectors. Furthermore, WPPCL2008 has an insignificant negative influence on employment level of the water pollution-intensive sectors. At the same time, this study provides evidence on the effectiveness of the current written environmental laws in China.

Key words: environmental regulations; water pollution prevention and control law; industrial performance; a differences-in-differences approach

Streszczenie

Tworzenie rygorystycznego systemu prawa środowiskowego jest w Chinach niezbędne, z uwagi na rosnący poziom zanieczyszczenia środowiska i to tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Artykuł jako przykład analizuje konsekwencje nowelizacji prawa odnoszącego się do kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu wód, w oparciu o dane z lat 2003-2011. Uzyskane wyniki pokazują, że akt prawny WPPCL2008 doprowadził do znacznego wzrostu wydajności pracy, zarazem towarzysząca mu zmiana wskaźnika rentowności aktywów nie wpłynęła w znaczący sposób na funkcjonowanie przemysłu odpowiedzialnego za największą część zanieczyszczenia wód. Ponadto wprowadzeniu WPPCL2008 towarzyszył niewielki negatywny wpływ na poziom zatrudnienia w sektorach intensywnie zanieczyszczających wody. Artykuł omawia także aktualnie przygotowywane akty prawne, które mają szanse wyeliminować te niedogodności.

Słowa kluczowe: regulacje środowiskowe, prawo kontroli i ochrony zanieczyszczania wód,  wydajność przemysłu, metody ekonometryczne

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015: 41-48

PDF (FULL PAPER)