Challenges to Sustainability of Resource-exhausted Cities: A Case Study of Lengshuijiang, China

Wyzwania dla zrównoważoności odnoszące się do miast pozbawionych surowców: przypadek Lengshuijiang w Chinach

Guocun Zuo* **, Qiang Chen*

*School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai, 200092, China
**School of Economics &Management, Hunan Institute of Science and Technology, Yueyang, 414006, China
E-mails: zuoguocun@hotmail.com, chenqiang@tongji.edu.cn

Abstract

Resource-based cities were once the backbone of Chinese economy for decades. When natural resources were depleted, however, these cities become negative assets of China and urgently need sustainable transition. Given the vast number of resource-exhausted cities in China, their success transitions not only mean much to themselves but also have great implications on China’s sustainability. Taking Lengshuijiang, one of the 67 resource-exhausted cities of China, as a case, this article investigated sustainable transition of resource-exhausted cities in Chinese context. Firstly, we reviewed the development problems it faces in the past two decades. Secondly, we examined the countermeasures it took since 2009. Although this article mainly focuses on Lengshuijiang, the findings and discussion will provide insights for other resource-exhausted cities of China and other parts of the word in reviewing their development strategies as most of them are facing similar sustainable challenges.

Key words: sustainable development, resource-exhausted cities, China

Streszczenie

Miasta bazujące na surowcach stanowiły trzon chińskiej gospodarki od dziesięcioleci. Gdy zasoby naturalne zostały wyczerpane, miasta te stały się ujemnymi aktywami Chin i pilnie potrzebują zrównoważonych przekształceń. Biorąc pod uwagę dużą liczbę takich miast, ich sukces nie tylko będzie ważny dla nich samych, ale odegra również istotną rolę w zrównoważonym rozwoju całych Chin. Jako przykład wybrano Lengshuijiang, jedno z 67 miast, które dotknęło wyczerpanie zasobów, analizując zrównoważoność dokonanych tam przekształceń. Po pierwsze oceniono problemy rozwojowe występujące w ciągu ostatnich dwudziestu lat.  Po drugie, zbadano skuteczność środków zaradczych, wprowadzonych w 2009 r. Przykład miasta Lengshuijiang stanowi punkt odniesienia dla strategii rozwojowych innych miast dotkniętych problemem wyczerpania surowców tak w Chinach, jak i w innych państwach świata, ponieważ większość z nich to staje w obliczu podobnych wyzwań.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, miasta dotknięte wyczerpaniem surowców, Chiny

Problemy Ekorozwoju 10(1)2015: 89-98

PDF (FULL PAPER)