Important Information

The list of papers for no 2/2020 has been closed. Publication of new papers is still possible in no 1/2021.

Lista artykułów numeru 2/2020 została zamknięta. Publikacja kolejnych prac możliwa jest w numerze 1/2021.