In Gratitude to Professor Leszek Gawor

Podziękowania dla profesora Leszka Gawora

Abstract

Professor Leszek Gawor decided to resign from being co-editor of the journal due to retirement. Dear Leszek, we would like to thank You very much for the fruitful cooperation lasting over 15 years!

Prof. Leszek Gawor graduated in philosophy from the University of Warsaw, Poland in 1978. In the years 1981-2003 he worked at the Institute of Philosophy of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland. Since 2003 he has been employed at the Institute of Philosophy of the University of Rzeszów, Poland. He obtained his doctorate in 1989 at the Maria Curie-Skłodowska University, and habilitation there in 2000; he became a professor of humanities in 2015. In the years 2015-2018 he was a member of the Committee on Philosophical Sciences of the Polish Academy of Sciences. In the years 2006-2022 he was Co-Editor of Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development.

Key words: Leszek Gawor, Problemy Ekorozwoju

Streszczenie

Profesor Leszek Gawor postanowił zrezygnować z funkcji współredaktora czasopisma z powodu przejścia na emeryturę. Drogi Leszku, chcielibyśmy ci bardzo podziękować za owocną współpracę trwającą ponad 15 lat!

Prof. Leszek Gawor ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim w 1978 roku. W latach 1981-2003 pracował w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2003 roku jest zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktoryzował się w 1989 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, habilitował się tam w 2000 r.; został profesorem nauk humanistycznych w 2015 r. W latach 2015-2018 był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2006-2022 współredaktor Problemów Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development.

Słowa kluczowe: Leszek Gawor, Problemy Ekorozwoju

Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 7-8

DOI: 10.35784/pe.2023.1.01

PDF (FULL INFORMATION)