Samkhya Philosophy, Deep Ecology and Sustainable Development

Filozofia Sankhja, głęboka ekologia i zrównoważony rozwój

Nanda Gopal Biswas*, Gyan Prakash**

Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad, Department of Humanities and Social Sciences, Dhanbad, India
*E-mail: nanda.16dr000234@hss.ism.ac.in
**E-mail: gyan@iitism.ac.in

Abstract

Samkhya philosophy is one of the oldest philosophies in the Indian philosophical system. This philosophy is independent in origin and mainly known for its evolution theory.  Samkhya philosophy has accepted the two ultimate and independent realities, Nature and pure Consciousness. This paper is an attempt to comprehend the notion of deep ecology from the Samkhya’s evolution theory perspective. In this paper, firstly, we have elucidated the Samkhya philosophy of suffering and the solution to the problem. In the second part of the article, we have argued that how Samkhya’s philosophical notion of Nature demonstrates our embeddedness in Nature.  Therefore, the idea of deep ecology is always there in one or another form in Samkhya philosophy. It has also connections to the idea of sustainable development. 

Key words: Samkhya philosophy, deep ecology, ethics, religion, sustainable development

Streszczenie

Filozofia Sankhja jest jedną z najstarszych filozofii indyjskiego systemu filozoficznego. Ma niezależne pochodzenie i znana jest głównie z teorii ewolucji. Filozofia sankhji zaakceptowała dwie ostateczne i niezależne rzeczywistości: Naturę i czystą Świadomość. Niniejszy artykuł jest próbą zrozumienia pojęcia głębokiej ekologii z perspektywy teorii ewolucji Sankhji. Po pierwsze, wyjaśniamy filozofię cierpienia Sankhji i pokazujemy rozwiązanie problemu. W drugiej części artykułu dowodzimy, że filozoficzne pojęcie Natury stosowane przez Sankhję ukazuje nasze zakorzenienie w Naturze. Dlatego idea głębokiej ekologii jest zawsze obecna w tej czy innej formie w filozofii sankhji. Ma ona także powiązania z ideą rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: filozofia Sankhja, głęboka ekologia, etyka, religia, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 17(1):2022: 288-292

DOI: 10.35784/pe.2022.1.26

PDF (FULL PAPER)