problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 5. No. 1, 2010

Od redakcji/Editorial
Paul T. Durbin
Humanitarna motywacja dla zrównoważonego rozwoju globalnej ekonomii
Humanitarian Motives for Sustainable Developments in a Global Economy: An Essay

David L. Russel
Uwagi tetryka o zrównoważoności
Curmudgeon's Thoughts on Sustainability

Victor Udo, Artur Pawłowski
W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju ludzkości: rozważania filozoficzne
Human Progress Towards Equitable Sustainable Development: A Philosophical Exploration

Anna Zaręba
Wielofunkcyjna mozaika terenów zieleni w kontekście zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska
A Multifunctional Mosaic of Green Spaces in the Context of the Lower Silesia Region (Southern Poland) Sustainable Development

Stanko Cvjetićanin, Mirjana Segedinac, Jasna Adamov
Model trwałej eko-chemicznej edukacji pracowników przemysłu chemicznego
Model of Permanent Eco-chemical Education of Employees of Chemical Industry in the Function of Ecological Development

Tadeusz Borys
Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju - polskie wyzwania
Decade of Education for Sustainable Development - Polish Challenges

Krzysztof Bochenek
Niektóre teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju w świetle chrześcijańskiej filozofii średniowiecznej
Some of the Theoretical Sustainable Development Aspects in the Reflection of the Christian Middle Ages Philosophy

Aleksandra Kuzior
Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju
Polish and German Experiences in Planning and Implementation of Sustainable Development

Andrzej Urbisz
Ocena bioróżnorodności jako jeden z ważnym warunków ekorozwoju
Biodiversity Conservation as One of Necessary Conditions of Ecodevelopment

Urszula Myga-Piątek
Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Transformation of Cultural Landscapes in the Light of the Idea of Sustainable Development

Lesław Michnowski
Relacja sacrum - profanum w ujęciu cybernetycznym
A Cybernetic Approach to sacrum - profanum relation

Sebastian Bernat
Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju
Problems of Evaluation of Sound and Odour Discomfort in Sustainable Development

RECENZJE/REVIEWS

Ignacy S. Fiut
Czas ekologiczny a rozwój zrównoważony
(W. Sztumski, Quo ruis homo? Środowisko życia, czas, ludzie, 2008)
Ecological Time and Sustainable Development
Jacek Lejman
O cywilizacyjnej roli idei zrównoważonego rozwoju
(L. Gawor, Szkice o cywilizacji, 2009)
About Civilization Role of Sustainable Development Idea

LISTY DO REDAKCJI/LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE

Bazyli Poskrobko
Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy
Sustainable Economy Based on Knowledge

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.