problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 4. No. 1, 2009

Numer wydano dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Środowiska

Od redakcji/Editorial
Tomasz Winnicki
O Państwowej Radzie Ochrony Środowiska (PROŚ) i przyszłości czasopisma "Problemy Ekorozwoju"
About the State Environmental Council of Poland (PROS) and the future of "Problems of Sustainable Development"

Paul T. Durbin
Zrównoważony aktywizm. Centrum na rzecz Energii, Polityki Środowiskowej i Niekonwencjonalnej Edukacji
Sustainable Activism, The Center for Energy and Environmental Policy, and Experimental Learning

Michael R. Redclift
Rozwój zrównoważony (1987-2005) - oksymoron czasu dorastania
Sustainable Development (1987-2005) - an Oxymoron Comes of Age

Andrzej Papuziński
Idea filozofii a Eko-filozofia
The Idea of Philosophy vs. Eco-Philosophy

Joseph Sarkis
Jak przekonać przemysł o wartości zrównoważonych środowiskowo łańcuchów dostaw
Convincing Industry that there is Value In Environmentally Supply Chains

Artur Pawłowski
Rewolucja rozwoju zrównoważonego
The Sustainable Development Revolution

Jacek L. Łapiński
Rozwój zrównoważony a polityczny poziom definiowania natury
Sustainable Development versus Political Aspect of Defining the Nature

Czesław Wodzikowski
Zrównoważony rozwój w dyskursie nad koncepcją ochrony przyrody w Polsce po 1989 r.
Sustainable Development in the Discourse over the Polish Wildlife Conservation Concept after 1989

Barbara Hartman
Subsydiarność w polityce ekologicznej Unii Europejskiej
Subsidiarity in EU Environmental Policy

Andrzej Graczyk
Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju
Market Mechanisms In Environment Protection as Sustainable Development Factor

Alicja Pultowicz
Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju
The Premises of Renewable Energy Sources Market Development in Poland in the Light of Sustainable Development Idea

Sabina Dołęgowska
Biopaliwa - krok ku zrównoważonemu rozwojowi
Biofuels - a Step Towards Sustainable Development

Agnieszka Gałuszka, Zdzisław Migaszewski
Problemy zrównoważonego użytkowania surowców mineralnych
The Problem of Sustainable Use of Mineral Resources

Ryszard Janikowski
Rozwój w późnej nowoczesności
Development in Postmodern Time


COMMUNIQUES, DOCUMENTS, AND SCIENTIFIC ARTICLES ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND (PROS)

I. PROS COMMUNIQUES AND DOCUMENTS

Tomasz Winnicki
PROS Activities in 2008

Frans Evers
EEAC, the Way Ahead in the Light of the Last Five Years

EEAC Statement: Sustaining Europe for a Long Way Ahead

EEAC Bordeaux Declaration

Members of The State Environmental Council of Poland

II. PROS SCIENTIFIC ARTICLES

Tim O'Riordan
O polityce zrównoważoności wyznaczonej przez EEAC, w kontekście ostatnich pięciu lat
On the Politics of Sustainability a Long Way Ahead


RECENZJE/BOOK REVIEWS

Chris Laszlo
Sustainable Value: How the World's Leading Businesses Are Doing Well by Doing Good


Chris Laszlo
Sustainable Value


John Ikerd
Crisis and Opportunity: Sustainability in American Agriculture

LISTY DO REDAKCJI
LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE

John Ikerd
Prace nad zrównoważonością
Work on Sustainability

Lesław Michnowski
Tarcza antyrakietowa i strategia zerowego wzrostu a konieczność globalnego współdziałania dla trwałego rozwoju - Tezy
Global Ballistic Missile Defense and Strategy of Zero Growth vs. Necessity of Global Cooperation for Sustainable Development

Nota do autorów/Instructions for authors


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.