problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 3. No. 2, 2008

Numer wydano dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Od redakcji/Editorial
Paul T. Durbin
Czy istnieje idealna etyka zrównoważonego rozwoju?
Is there a best ethic of sustainable development?

Johann Baumgärtner
Od zrównoważonego rozwoju do zarzadzania zrównoważonym ekosocjalnym systemem
From sustainable development to management of sustainable ecosocial systems

Antoni Sánchez
Perspektywy i problemy zrównoważonego rozwoju
Perspectives and problems in sustainable development

Chris Laszlo
Wartości w zrównoważonym rozwoju
Sustainable Value

Lesław Michnowski
Eko-humanizm i systemy dynamiczne jako warunki wstępne dla zrównoważonego rozwoju
Eco-Humanism and Popular System Dynamics as Preconditions for Sustainable Development

Zdzisława Piątek
Etyka szacunku dla Sycia Alberta Schweitzera a ekofilozofia
Albert Schweitzer's Ethics of Respect for Life and Ecophilosophy

Lech W. Zacher
Trwały rozwój - utopia czy realna możliwość?
Sustainable Development - Utopia or Real Possibility?

Jan Sandner
Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Selected aspects of environmental processes in holistic nature related education in the light of sustainable development concepts

Konrad Waloszczyk
Współczesna technika wobec wyzwań ekorozwoju
Does Technology Support Sustainable Development?

Lesław Michnowski
Odnowiona Strategia Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej - warunek powstrzymania degradacji polskiego społeczeństwa
Renewed EU Sustainable Development Strategy: what does it mean for Poland?

Adam Sadowski
Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotnej
Sustainable development from reverse logistics perspective

Wiesław Sztumski
Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego (Czy rozwój zrównoważony jest fikcją, utopią, iluzja czy oszustwem?)
Reflection about sustainable development (Is sustainable development fiction, utopia, illusion or swindle?)

RECENZJE/BOOK REVIEWS
Chris Laszlo
Sustainable Value: How the World's Leading Businesses Are Doing Well by Doing Good

Chris Laszlo
Sustainable Value


John Ikerd
Crisis and Opportunity: Sustainability in American Agriculture

LISTY DO REDAKCJI
Profesor Skolimowski odpowiada

Letter from the President of the European Academy of Science and Art
Prof. Dr .Dr. h. c. Felix Unger

Nota do autorów
Instructions for authors


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.