problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912

Vol. 3. No. 1, 2008

Numer wydano dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wpleciony w rytm życia przyrody - Stefan Kozłowski

Artur Pawłowski
Od redakcji: Rola nauk społecznych i filozofii w kształtowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju
Editorial: The role of social sciences and philosophy in shaping of the of sustainable development concept

John Ikerd
Zrównoważony kapitalizm: kwestia etyki i moralności
Sustainable Capitalism: A Matter of Ethics and Morality

Dan Golomb
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: kwoty emisji czy obowiązkowo weryfikowane technologie
Emission Reduction of Greenhouse Gases: Emission Quotas or Mandated Control Technologies

Zbigniew Hull
Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju
The philosophical and social conditioning of sustainable development

Jacek Jaśkiewicz
Dylematy zrównoważonego rozwoju w Polsce
Dilemmas for sustainable development in Poland

Tadeusz Paryjczak
Promowanie zrównoważonego rozwoju przez Zieloną Chemię, część 1
Promoting sustainability through green chemistry, Part 1

Tadeusz Paryjczak
Promowanie zrównoważonego rozwoju przez Zieloną Chemię, część 2
Promoting sustainability through green chemistry, Part 2

Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski
Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji, część 1, Środowisko a zrównoważony rozwój
Sustainable development in contemporary civilisation. Part 1: The environment and sustainable development

Irena Grochowska
Filozofia dialogu jako jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju
The Philosophy of Dialogue as one of the Aspects to Sustainable Development

Stanisław Jedynak
Stosunek człowieka do zwierząt w aspekcie ekologicznym
The human-animal relationship in its ecological aspect

Paweł Dybel
Demokracja w Kosmosie. Koreferat do projektu "nowej cywilizacji" prof. H. Skolimowskiego zaprezentowanego w książce "Philosophy for a New Civilization".
Democracy in Space. Criticism of the Idea of "new civilization" presented by Prof. H. Skolimowski in His Book "Philosophy for a New Civilization"

Nota do autorów
Instructions for authors


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.