problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 2. No. 2, 2007

Numer wydano dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Artur Pawłowski
Od redakcji

Zdzisława Piątek
Przyrodnicze i społeczno-historyczne warunki równoważenia ładu ludzkiego świata
Balancing the order of the human world: natural and socio-historical confitions

Leszek Gawor
Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście historiozoficznym
Sustainable development in the context of our philosophy of history

Andrzej Papuziński
Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych
The philosophy of sustainable development as a subdiscipline of philosophical research

Józef M. Dołega
Systemy wartości w zrównoważonym rozwoju
Various Systems of Values in Sustainable Development

Barbara Krygier
Światopogląd naukowy czy iluzja poznawcza?
The Scientific Worldview or A Cognitive Illusion?

Helena Ciążela
Antycypacja idei "rozwoju trwałego i zrównoważonego" w koncepcji "nowego humanizmu" Aurelio Peccei
Anticipation of the idea of "sustainable development" according to Aurelio Peccei's concept of "new humanism"

Stefan Symotiuk
O gwałtownym "rozwoju zrównoważonym"
About violent sustainable development

Anna Żuk
Katastrofa, czy życie - o współczesnych zagrożeniach dla człowieka i Ziemi
Catastrophe or life - contemporary threats to Humankind and Earth

Ignacy S. Fiut
Rozwój zrównoważony w aspekcie społeczeństwa medialnego
Sustainable development and medial society

Aleksandra Kuzior
Internet jako narzedzie budowania świadomości zrównoważonego rozwoju
The Internet as a tool for building awareness for sustainable development

Jan Sandner
Idea zrównoważonego rozwoju w holistycznej edukacji przyrodniczej
Concepts of sustainable development in holistic nature studies

RECENZJE
W kregu refleksji ekofilozoficznej
(Marek M. Bonenberg: Tesknota za Olduvai. Artykuły i eseje ekofilozoficzne)Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.