problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 2. No. 1, 2007

Numer wydano dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Artur Pawłowski
Od redakcji
Editorial

Zdzisława Piątek
Filozoficzne podłoże zrównoważonego rozwoju
The philosophical background of sustainable development

Włodzimierz Zięba
Filozoficzno - aksjologiczne zaplecze ekorozwoju
Philosophical and axilogical basis of ecodevelopment

Dariusz Liszewski
Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego
Ethical basis of sustainable development

Robert Piotrowski
Aksjologiczne filiacje zrównoważonego rozwoju
Axiological associations of the notion of sustainable development

Włodzimierz Tyburski
Etyczne założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Ethical assumptions of sustainable development education

Zbigniew Hull
Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego?
Does the idea of the sustainable development show a new vision of the development of the civilization?

Artur Pawłowski
Bariery we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego
Barriers in introducing sustainable development

Ewa Białek
Edukacja do zrównoważonego rozwoju
Education towards sustainable development

Stanisław Jedynak
Demografia a etyka w perspektywie ekorozwoju - nadzieje i niebezpieczeństwa
Demography and ethics in ecodevelopment - chances and threats

Lesław Michnowski
XXIV - międzynarodowa konferencja naukowa "System Dynamice Society", 30-31.07.06. Monitoring dynamiczny - w budowie informacyjnych podstaw trwałego rozwoju
XXIV international scientific conference "System Dynamice Society", 30-31.07.06. Dynamical monitoring in creating informative basis for permanent development


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.