problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 10. No. 2, 2015

Komitet Redakcyjny
Editorial Board

Spis Treści
Table of Contents

Jürg Bloesch, Michael von Hauff, Klaus Mainzer, S. Venkata Mohan, Ortwin Renn, Verena Risse, Yonghui Song, Kazuhiko Takeuchi, Peter A. Wilderer
Od redakcji: Wkład koncepcji resilencji do Agendy Rozwojowej UN Post-2015
Editorial: Contribution to the UN Post-2015 Development Agenda Based on the Concept of Resilience

Wiesław Sztumski
Sozofilozofia społeczna i troska o zrównoważony rozwój niektórych obszarów rzeczywistości społecznej
Social Sozophilosophy and the Care for Sustainability of Some Areas of the Social Reality

Venkatesh G.
Zrównoważony rozwój jako kompleksowe narzędzie pomiarowe: Przykład wybranych azjatyckich krajów rozwijających
Sustainable Development as a Single Measure: Case Study of Some Developing Asian Countries

N. Gayathri, P. Karthikeyan
Przemoc wobec kobiet – wyzwaniem dla rozwoju zrównoważonego
Delinquency Hostile to Women – a Hurdle for Sustainable Development in Multidimensional Outlook

Wiktoria Sobczyk
Zrównoważony rozwój krajów Środkowego Wschodu
Sustainable development of Middle East Region

Eva Kras
W jaki sposób myślimy i jak to wpływa na nasze postrzeganie problematyki zrównoważonego rozwoju
How We Think: How it Affects Sustainable Thinking

Barbara Bujanowicz-Haraś, Anna Nowak, Paweł Janulewicz, Artur Krukowski
Ocena poziomu zrównoważenia rozwoju krajów Unii Europejskiej
Evaluation of Sustainable Development in the Member States of the European Union

Michael S. Pak
Wykraczając poza opozycję Północ – Południe: znaczenie debat o zrównoważonym rozwoju prowadzonych w Korei Południowej
Beyond the North-South Debate: The Global Significance of Sustainable Development Debates in South Korea

Kwang-Hoon Baek, Nakil Ko
Zagubieni w tłumaczeniu: problem z prawidłowym wyrażeniem terminu "rozwój zrównoważony" w językach spoza świata Zachodu – przykład Korei Południowej
A Lost in Translation: Problems of Rendering the Term "Sustainable Development" into Non-Western Languages as Demonstrated in the Case of South Korea

Bariş Özkan, Alok Mishra
Program zrównoważonej teleinformatyki (ICT)
A Curriculum on Sustainable Information Communication Technology

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
Holistyczna koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategiach polskich województw do roku 2020
The Holistic Concept of Sustainable Development in Strategies of Polish Voivodeships to the Year 2020

Orsolya Diófási-Kovács, László Valkó
Wspieranie rozwoju zrównoważonego: realizacja zielonych zamówień w Centralnej i Wschodniej Europie: Metody i przykłady z publicznych i prywatnych firm na Węgrzech
Furthering Sustainable Development: The Implementation of Green Procurement in Central and Eastern Europe: Methods and Experiences from Hungarian Public and Private Organizations

Artur Zimny, Karina Zawieja-Żurowska
Dystans trudny do pokonania? Analiza pozycji Norwegii i Polski na drodze do zrównoważonego rozwoju
Distance Difficult to Overcome? Analysis of Norwegian and Polish Position on the Path to Sustainable Development

M.K. Widomski, P. Gleń, K.M. Jaromin-Gleń
Rozwój zrównoważony jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, Województwa Lubelskiego – próba oceny
Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – Attempt of Assessment

Jakub Bartoszewski
Roshwaldowska filozofia troski – twórczy charakter troski (implikacje dla zrównoważonego rozwoju)
Roshwald’s Philosophy of Care – the Creative Nature of the Concern (Implications for Sustainable Development)

Elżbieta Jolanta Bielińska, Barbara Futa, Stanisław Baran, Grażyna Żukowska, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Cel, Tao Zhang
Integrująca rola paradygmatu zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu relacji człowiek-krajobraz
Integrating Role of Sustainable Development Paradigm in Shaping the Human-landscape Relation

Agnieszka Żelazna, Justyna Gołębiowska
Mierniki rozwoju zrównoważonego – studium oparte na europejskim systemie monitoringu wskaźników związanych z energetyką
The Measures of Sustainable Development – a Study Based on the European Monitoring of Energy-related Indicators

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS