problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 8. No. 2, 2013

Impact Factor of the journal Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development and Editorial Board
Impact Factor czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development i Komitet Redakcyjny

Spis Treści
Table of Contents

Artur Pawłowski
Od redakcji: Globalizacja a rozwój zrównoważony
Editorial: Globalization and Sustainable Development

Ladislau Dowbor
Demokracja ekonomiczna: rozwiązywanie problemów z zarządzaniem – przykład Brazylii
Economic Democracy: Meeting Some Management Challenges – Changing Scenarios in Brazil

Purnamita Dasgupta
Dostęp do ziemi i bezpieczeństwo żywieniowe mieszkańców obszarów leśnych; przykład Indii
Land Access And Food Security for Forest Dwellers: An Economic Analysis for India

Wiesław Sztumski
O zrównoważony rozwój miast
Towards Sustainability of Urban Areas

Konrad Prandecki, Katarzyna A. Nawrot, Marcin Fronia, Mirosław Wawrzyński
Megatrendy a zrównoważony rozwój
Megatrends and Sustainable Development

G Venkatesh
Rozwój zrównoważony, poczwórna ścieżka prowadząca do zarzadzania
Sustainable Development, the Four-fold Path to Governance

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
Strategie przeciwko ekskluzji technologicznej. Wkład idei zrównoważonego rozwoju w proces inkluzji ekonomicznej państw rozwijających się
Strategies against Technological Exclusion. The Contribution of the Sustainable Development. Concept to the Process of Economic Inclusion of Developing Countries

Zuzana Cahlikova, Robert Stojanov
Wymuszone przesiedlenia a rozwój zrównoważony: przypadek zapory Slezská Harta w Republice Czeskiej
Development-induced Displacement and Sustainable Development: the case study of Slezská Harta Dam in the Czech Republic

Jasna Cizler
Wprowadzanie rozwoju zrównoważonego na terenach wiejskich w Serbii
Opportunities of Sustainable Development of Rural Areas in Serbia

Joanna Kostecka
Samoocena na drodze do retardacji życia i przekształcania zasobów
Self-evaluation on the Way to Retardation of Life and Resources Transforming

Tomasz Kijek, Armand Kasztelan
Eko-innowacje jako czynnik zrównoważonego rozwoju
Eco-innovation as a Factor of Sustainable Development

Bożena Mroczek, Donata Kurpas, Magdalena Klera
Zrównoważony rozwój a farmy wiatrowe
Sustainable Development and Wind Farms

Ignacy S. Fiut
Informacje: Sprawozdanie ze spotkania Komitetu Prognoz Polska 2000+ przy Polskiej Akademii Nauk
Information: Report from the meeting of the Committee of Forecasting Poland 2000 + in Polish Academy of Sciences

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS