problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 7. No. 1, 2012

Informacje/Information
Impact Factor czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development
Impact Factor of the Journal Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development

Od redakcji/Editorial
Lucjan Pawłowski
Czy liberalny kapitalizm i globalizacja umożliwiają realizację strategii zrównoważonego rozwoju?
Do the Liberal Capitalism and Globalization Enable the Implementation of Sustainable Development Strategy?

David Piemental
Produkcja energii z kukurydzy
Energy Production from Maize

Molly Turner, Ana Pereira Roders, Marc Patry
Revealing the Level of Tension Between Cultural Heritage and Development in World Heritage Cites
Oszacowanie zakresu konfliktów występujących pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego a rozwojem w miastach z Listy Światowego Dziedzictwa

Shengdao Shan, Xiaohang Bi
Gospodarka niskowęglowa w delcie rzeki Jangcy w Chinach
Low Carbon Development in China’s Yangtze River Delta Region

Ignacy S. Fiut
Rozwój zrównoważony: zbliżająca się rewolucja cywilizacyjna?
Sustainable Development: The Upcoming Revolution of Civilization?

Aleksandra Ciżmowska
Polityka społeczna w strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej
Social Policy in the European Sustainable Development Strategy

Karolina Szulc
Czy ewangelickie rozumienie pojęcia własności służy zrównoważonemu rozwojowi?
Does the Evangelical Understanding of the Concept of Property Serve Sustainable Development?

Zbigniew Pasek, Agnieszka Dyczewska
Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości
Man and Nature. A New Project on New Spirituality

Justyna Gutowska, Jerzy Śleszyński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Dobór wskaźników zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności na przykładzie gminy Milanówek
Selecting Sustainability Indicators for Local Community – Case Study of Milanówek Municipality, Poland

Łukasz Damurski
PPolscy urbaniści w partycypacji społecznej
Polish Planners’ Attitudes Towards Citizen Participation

Artur Michałowski
Usługi środowiska w świetle zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy
Ecosystem services in the light of a sustainable knowledge-based economy

Ewa Bojar, Matylda Bojar, Anna Żelazna-Blicharz, Piotr Blicharz
Zarządzanie środowiskowe w polskich przedsiębiorstwach
Eco-management in Polish Companies

LISTY DO REDAKCJI
LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE

G Venkatesh
O racjonalnym myśleniu i kierowaniu się emocjami
Time for the Intellect to Take Over From Mind

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.