problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 7. No. 1, 2012

Informacje/Information
Impact Factor czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development
Impact Factor of the Journal Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development

Od redakcji/Editorial
Michael S. Pak
Pochodzenie ekofilozofii
A Genealogy of Ecophilosophies

Piotr Krajewski
Sprawiedliwość i odpowiedzialność jako podstawa zrównoważonego rozwoju - przypadek międzynarodowego prawa o ochronie środowiska
Justice and Accountability as a Basis for Sustainable Development - the Case of International Environmental Law

Paweł Bernat
Zrównoważony rozwój i wspólne wartości - zrównoważenie jako punkt styczności Zachodnich i islamskich tradycji etycznych
Sustainable Development and the Values We Share - Sustainability as the Confluence of Islamic and Western Ethical Frameworks

Paweł Rydzewski
Marginalizacja społeczna a rozwój zrównoważony - przykład bezdomności
Social Marginalisation vs. Sustainable Development - Case of Homelessness

Zbigniew M. Karaczun
Euro 2012 a zrównoważony rozwój
Euro 2012 vs. Sustainable Development

G. Venkatesh
Perspektywy ekologii przemysłowej jako zestawu narzędzi wspierających rozwój zrównoważony
Future Prospects of Industrial Ecology as a Set of Tools for Sustainable Development

Z. Rodojicic, S. Isljamovic, N. Petrovic, V. Jeremic
Nowe podejście do waloryzacji rozwoju zrównoważonego
A Novel Approach to Evaluating Sustainable Development

M. Golusin, O. Munitlak Ivanović, L. Jovanović, S. Domazet
Oszacowanie ekologiczno-ekonomicznego poziomu rozwoju w krajach południowo-wschodniej Europy
Determination of the Ecological-economic Degree of Development in Countries of SE Europe - Weight Coefficients Technique

Leszek Gawor
Historiozoficzny aspekt ekofilozofii Henryka Skolimowskiego
Henryk Skolimowski's Ecophilosophy in the Aspect of Philosophy of History

Dariusz Pieńkowski
Paradoks Jevons'a a konsumpcja energii w Unii Europejskiej
The Jevons Effect and the Consumption of Energy in the European Union

Artur Bołtromiuk
Natura 2000 - możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną
Natura 2000 - the Opportunities and Dilemmas of the Rural Development within European Ecological Network

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND
Tomasz Winnicki
19th EEAC Annual Conference 2011


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.