problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 6. No. 2, 2011

Od redakcji/Editorial
Yucheng Cao
Pięć lat nowego czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development
A New Journal's Fifth Anniversary: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development

Erich Hoedl
Strategia Europa 2020 i Europejska Odbudowa
Europe 2020 Strategy and European Recovery

Martina Maria Keitsch
Etyka w ekologii przemysłowej
Ethics in Industrial Ecology

Victor Udo, Artur Pawłowski
W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju ludzkości - część II: eksploracja empiryczna
Human Progress Towards Equitable Sustainable Development - part II: Empirical Exploration

G. Venkatesh
Interpretowanie zrównoważoności z użyciem poziomów jakości Roberta Pirsinga
Interpreting sustainability using Robert Pirsig's levels of Quality

Jakub Kronenberg, Natsuyo Iida
Proste życie i zrównoważona konsumpcja
Simple Living and Sustainable Consumption

Tadeusz Borys
Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany
Sustainable Development - How to Recognize Integrated Order

Lech W. Zacher
Wymiary dyskursu ekologicznego - przegląd problemów i wybranej literatury
Dimensions of Ecological Discourse - Overview of Problems and Selected Literature

Ignacy S. Fiut
Obraz zrównoważonego rozwoju na łamach "Problemów Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development"
The Picture of Sustainable Development in "Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development"

Piotr Paschalis-Jakubowicz
Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie
Theoretical Basis and Implementation of the Idea of Sustainable Development in Forestry

Marta Dorenda-Zaborowicz
Douala - miasto utraconych nadziei? Skutki dekolonizacji w Afryce a rozwój zrównoważony
Douala - a City of Lost Hopes? The Consequences of Decolonisation in Africa versus Sustainable Development

Artur Michałowski
Przestrzenne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju i ochrony świadczeń ekosystemów
Spatial Environmental Services in the Approach of the Assumptions of Economics for Sustainable Development

Anna Rożnowska
Subiektywne obszary jakości życia ludzi znajdujących się w różnej sytuacji życiowej w kontekście zrównoważonego rozwoju
Subjective Areas of Life Quality for People in Different Situation in the Context of Sustainable Development

Karolina Szulc
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w kontekście zrównoważonego rozwoju
Protection of Genetic Resources of Farm Animals in the Context of Sustainable Development

Małgorzata Pawul, Wiktoria Sobczyk
Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju
Ecological Education in Waste Management as a Tool for Implementation of the Sustainable Development

Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik
Edukator zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na potrzebę kształcenia zrównoważonego społeczeństwa
Educator of Sustainable Development as the Response to Need of Sustainable Society Education

RECENZJE/REVIEWS

Lucjan Pawłowski
J. Ikerd, A Revolution of the Middle... and The Pursuit of Happiness,
on-line audiobook

Andrzej Papuziński
J. Kurowicki, Estetyczność środowiska naturalnego
Ecoaesthetics of the natural environment

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.