problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 5. No. 2, 2010

Od redakcji/Editorial
Lucjan Pawłowski
Czy rozwój współczesnego świata jest zrównoważony?
Is Development of Nowadays World Sustainable?

Richard S. Lindzen
Globalne ocieplenie: przyczyna i natura domniemanego naukowego konsensusu
Global Warming: The Origin and Nature of the Alleged Scientific Consensus

G. Venkatesh
Trojakie podejście do zagadnienia indywidualnej i globalnej zrównoważoności
Triple Bottom Line Approach to Individual and Global Sustainability

Arkadiusz Tuziak
Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym i lokalnym
Socio-Economic Aspects of Sustainable Development on Globar and Local Level

Paweł Rydzewski
Metodologia i problematyka programu badawczego Environment ISSP z perspektywy idei zrównoważonego rozwoju
Methodology and Key Issues of ISSP Environment Research Project from Sustainable Development Perspective

Wiesław Sztumski
Ekologia ciszy jako element sozologii systemowej wzbogacający koncepcję rozwoju zrównoważonego
The Ecology of Silence Which Enriches the Conception of the Sustainable Development

Leszek Gawor
Filozofia zrównoważonego rozwoju - preliminaria
Philosophy of Sustainable Development - Preliminaries

Armand Kasztelan
Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji
Environmental Competitiveness of Regions - Attempt of Conceptualization

Agnieszka Hłobił
Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju
Ecological Education for Sustainable Development - Theory and Practise

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Ewa Gajus-Lankamer, Anna Wójcik, Agata Pietrzyk
Potrzeby i warunki edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
Needs and Conditions of Education for Sustainable Development in Poland

Artur Bołtromiuk
Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju
Polish Society Facing Idea and Principles of Sustainable Development

Barbara Piontek
Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne)
Contemporary Conditions of Socio-economic Development (Synthetics Approach)

Janusz Adamczyk, Robert Dylewski
Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego
Recycling of Construction Waste in Terms of Sustainable Building

INFORMACJE/INFORMATION

Watykan: Obecny kryzys skłania do finansowej reorganizacji świata
Vatican: Current Crisis Calls for World Financial Reorganisation

RECENZJE/REVIEWS

Zdzisława Piątek
Głęboko płytka polityka natury Latoura
(B. Latour, Polityka Natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009)
Lesław Michnowski
Społeczna gospodarka rynkowa w przezwyciężaniu globalnego kryzysu
(W. Bojarski, Gospodarka i Państwo dla Społeczeństwa, Warszawa 2009)

LISTY DO REDAKCJI/LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE

Zdzisława Piątek
Czy geocentryzm degraduje człowieka?
Can Gene-centered View Demote Man?

Gjalt Huppes, Masanobu Ishikawa
Eko-efektywność dla zrównoważoności: wyzwanie omawiane podczas III konferencji dla Eko-efektywności, 9-11 czerwca 2010 r.
Eco-efficiency for sustainability: the Challenge investigated at the 3rd Eco-Efficiency Conference, 9-11 June 2010

John Ikerd
A Revolution of the Middle... and the Pursuit of Happiness: informacje o książce
A Revolution of the Middle... and the Pursuit of Happiness: information about the book

Kevin R. Butt, Joanna Kostecka
Rozwój zrównoważony z perspektywy studenckich praktyk poświęconych zagadnieniom środowiskowym i społeczno-ekonomicznym
Sustainable Development Viewed Through Student Fieldwork, Focusing on Environmental and Socio-economic Issues: A Case Study from Scotland

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.