problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 1. No. 1, 2006

Artur Pawłowski
Słowo wstępne

Włodzimierz Tyburski
Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej
Origin and development of ecological philosophy

Józef M. Dołega
Ekofilozofia - nauka XXI wieku
Ecophilosophy - a science for the 21st century

Artur Pawłowski
Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego
The multidimensional nature of sustainable development

Andrzej Papuziński
Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej)
Ecological awareness in the light of theory and practice (an outline of a political-science model of ecological awareness)

Leszek Gawor
Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy
Anti-globalism, alter-globalism and the philosophy of sustainable development as global alternatives

Wiesław Sztumski
Turboświat i zasada odśpieszania
The turbo-world and the deceleration principle

RECENZJE
Stefan Kozłowski, Przyszłość ekorozwoju


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.