problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

Czasopismo Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki z siedzibą w Salzburgu,
ISSN: 1895-6912

English version

Koncepcja rozwoju zrównoważonego została sformułowana w momencie, gdy współczesny człowiek posiadł środki techniczne umożliwiające praktycznie dowolne przekształcanie świata. Zarazem gubi się on w celach, jakim te przekształcenia mają służyć. Moce techniczne już od wielu lat są wszak wystarczające do całkowitego zniszczenia biosfery, a jeśli nawet tak się nie stanie, to realną i bliską perspektywą jest wyczerpanie zasobów paliw kopalnych i innych surowców. Ponadto globalnie stan środowiska przyrodniczego nieustannie się pogarsza (choć lokalnie, np. w Polsce, zaobserwować można pewną poprawę). Jednocześnie rośnie dysproporcja pomiędzy krajami biednymi i bogatymi. Choć globalna produkcja żywności jest na tyle wysoka, że powinno jej starczyć dla każdego, miliony ludzi nadal głoduje. Nasilają się także konflikty społeczne, często ich przyczyną jest bieda. Rosnąca automatyzacja prowadzi do rozszerzania się zakresu bezrobocia i pociąga za sobą powstawanie grupy ludzi zbędnych, żyjących na marginesie współczesnej cywilizacji i stopniowo z niej wykluczanych.
   
Już te wybrane wyzwania pokazują, jak skomplikowana i trudna jest sytuacja współczesnego świata. Czy widoczny kryzys możliwy jest do przezwyciężenia? Właśnie aby tak się stało, sformułowano koncepcję rozwoju zrównoważonego. Nie jest to tylko kolejny program ochrony środowiska przyrodniczego, perspektywa koniecznych działań jest wszak znacznie szersza. Głos przyrodników nadal jest ważny, ale trzeba także uwzględnić racje nauk filozoficznych, ekonomicznych i technicznych.

Do rąk czytelnika oddajemy czasopismo (półrocznik), poświecone problematyce zrównoważonego rozwoju i ekofilozofii. Pierwsze cztery numery byly sygnowane przez Komitet Człowiek i Środowisko PAN, obecnie przez Europejską Akademię Nauki i Sztuki (Salzburg). Wokół tej inicjatywy udało się zgromadzić znaczące grono wybitnych polskich naukowców, jednak jest to jednak zaledwie początek drogi.


Prosimy o nie zgłaszanie artykułów w czasie wakacji (lipiec/sierpień). Będą one i tak recenzowane najwcześniej we wrześniu.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego tworzenia tego wydawnictwa!


Nota do autorów

Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
Kontakt mailowy: a.pawlowski@pollub.pl

Problemy ekorozwoju 27
Numer 1/2019

Problemy ekorozwoju 28
Numer 2/2019Problemy ekorozwoju 25
Numer 1/2018

Problemy ekorozwoju 26
Numer 2/2018Problemy ekorozwoju 23
Numer 1/2017

Problemy ekorozwoju 24
Numer 2/2017Problemy ekorozwoju 21
Numer 1/2016

Problemy ekorozwoju 22
Numer 2/2016Problemy ekorozwoju 19
Numer 1/2015

Problemy ekorozwoju 20
Numer 2/2015Problemy ekorozwoju 17
Numer 1/2014

Problemy ekorozwoju 18
Numer 2/2014Problemy ekorozwoju 15
Numer 1/2013

Problemy ekorozwoju 16
Numer 2/2013

Problemy ekorozwoju 13
Numer 1/2012

Problemy ekorozwoju 14
Numer 2/2012

Problemy ekorozwoju 11
Numer 1/2011

Problemy ekorozwoju 12
Numer 2/2011Problemy ekorozwoju 9
Numer 1/2010

Problemy ekorozwoju 10
Numer 2/2010Problemy ekorozwoju 7
Numer 1/2009

Problemy ekorozwoju 8
Numer 2/2009Problemy ekorozwoju 5
Numer 1/2008

Problemy ekorozwoju 6
Numer 2/2008

Problemy ekorozwoju 3
Numer 1/2007

Problemy Ekorozwoju 4
Numer 2/2007

Problemy ekorozwoju 1
Numer 1/2006

Problemy Ekorozwoju 2
Numer 2/2006


Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim.